پرسشنامه خشونت کلامی

پروژه «خشونت کلامی علیه مهاجرین در نهادها با همکاری علوم سیاسی، زبان شناسی، صحت روانی و روان شناسی در پوهنتون/دانشگاه ایرلانگن نورنبرگ اجرا می گردد. در این پروژه ما سعی می کنیم تا تجارب مهاجرین و پناهنده ها در مورد خشونت کلامی و تبعیض در نهادهای رسمی (به طور مثال بخش آموزش، صحت و بقیه ادارات) و تاثیرات ان بالای صحت روانی را بررسی و تحلیل نماییم. از همین رو، این پرسشنامه در پی بررسی ارتباطات مهاجرین و ماموران دولتی بوده تا به اساس آن بتوانیم سفارش های لازم را برای بهبود وضعیت موجود ارایه کنیم.

در صورتی که شما به آلمان مهاجرت کرده اید و یا هم افرادی را می شناسید که دارای ریشه مهاجرتی اند، لطفا این پرسشنامه را پر نموده و با دیگران همچنان شریک سازید. پر کردن این پرسشنامه حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه را در بر گرفته و به زبان های آلمانی، انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی، عربیِ، پولندی، فارسی/دری، پشتو و ترکی قابل دسترس می باشد.

برای پرسشنامه اینجا را فشار دهید:

https://ww2.unipark.de/uc/violin/

برای ویب سایت  اینجا:

https://www.violin.fau.de/

در صورتی که در مورد پرسشنامه یا پروژه متذکره سوال دارید، می توانید با این ایمیل ادرس در تماس شوید:

 project-violin@fau

ما از اشتراک شما در این پرسشنامه صمیمانه سپاسگزاری می کنیم.

تیم خشونت کلامی